Геоінформаційні системи (ГІС)
З великим припущенням ГІС можливо уявити як єдиний комплекс редактора растрової (Paint) і векторної (Corel Draw) графіки з редактором електронних таблиць (MS Excel). При використанні такого «комбайну» ми маємо можливість аналізувати графічну і статистичну інформацію, інтегрувати її і відображати в зручному вигляді.
На світовому рівні індустрія ГІС загалом оцінюються більш ніж в 250 мільярдів доларів щорічно. Геопросторовий сегмент технологій - один з найбільш швидко зростаючих на загальному цифровому полі. По оцінкам Міністерства праці США, саме тут на протязі десяти років очікується створення найбільшої кількості нових робочих місць - до 100% при середьному показнику у 35%.

Будь-яка просторова інформація – це те, з чим людина стикається практично кожен день незалежно від сфери своєї діяльності. ГІС дає можливість накопичувати й аналізувати дані, оперативно знаходити потрібні відомості та відображати їх у зручному для використання вигляді.
На сьогоднішній день існує велика кількість визначень, які описують термін «географічні інформаційні системи». Деякі з них відрізняються один від одного, оскільки трактують ГІС кожен зі своєї точки зору. І це є ще одним підтвердженням того, що галузь не статична, вона розширюючи своє призначення та функціональні можливості, сфери застосування та коло завдань.
З наукової точки зору ГІС – це засіб моделювання і пізнання природних і соціально-економічних систем, що застосовується для дослідження всіх тих природних, суспільних і природно-громадських об'єктів і явищ, які вивчаються науками про Землю та суміжними з ними. У технологічному аспекті ГІС постає як засіб збирання, зберігання, перетворення, відображення і розповсюдження просторово-координованої географічної інформації. І нарешті, з виробничої точки зору ГІС є комплексом апаратних пристроїв і програмних продуктів, призначених для забезпечення управління та прийняття рішень.
Узагальнюючи - Геоінформаційна система (ГІС) - багатофункціональна система, призначена для збору і аналізу просторових даних та пов'язаної з ними інформації, їх зберігання, відображення та використання з метою підтримки управлінських рішень. Проте слід особливо виділити те, що відсоток чисто географічних відомостей тут незначний, технології обробки мають мало загального з традиційною обробкою географічних даних, і, нарешті, просторові дані служать лише базою для вирішення великого числа прикладних завдань, цілі яких далекі від географії.

Карта
Карти - географічний контейнер для шарів даних і аналітики, з якими ви хочете працювати.
Дані
ГІС об'єднує безліч шарів даних, систематизованих за їх просторовим розташуванням.
Аналітика
Просторова аналітика дозволяє побачити, зрозумітиі, оцінити, спрогнозувати та інтерпретувати.

Програмне забезпечення

Додатки забезпечують використання загального досвіду для використання конкретних завдань.
ГІС зберігає інформацію про реальний світ у вигляді набору тематичних шарів, які об'єднані на основі географічного положення. Цей простий та гнучкий підхід довів свою цінність при вирішенні різноманітних реальних завдань: для відстеження пересування транспортних засобів і матеріалів, детального відображення реальної обстановки і планованих заходів до моделювання надр та глобальної циркуляції атмосфери.
В основі будь-якої ГІС лежить інформація щодо будь-якої ділянки земної поверхні: континенту, країни, місті, вулиці. База даних створюється у вигляді набору шарів інформації. Основний шар містить географічно прив'язану карту місцевості (топооснова). На нього накладаються інші шари, що несуть інформацію про об'єкти, які знаходяться на даній території.
В процесі створення шарів між ними встановлюються необхідні зв'язки, що дозволяє виконувати просторові операції з об'єктами за допомогою моделювання та інтелектуальної обробки даних.
Будь-які дані містять відомості про їх відношення до з просторових обїектів, будь то прив'язка до географічних або інших координат, або посилання на адресу, поштовий індекс, виборчий округ або округ перепису населення, ідентифікатор земельної або лісової ділянки, назви дороги і т.п.
ГІС може працювати з двома істотно відрізняющимися типами графічних даних - векторними і растровими. У векторній моделі інформація про точки, лінії та полігони кодується і зберігається у вигляді набору координат X, Y. Місцезнаходження точки (точкового об'єкта), наприклад свердловини, описується парою координат (X, Y). Лінійні об'єкти, такі як дороги, річки або трубопроводи, зберігаються як набори координат X, Y. Полігональні об'єкти, типу річкових водозборів, земельних ділянок або областей обслуговування, зберігаються у вигляді замкнутого набору координат. Векторна модель особливо зручна для опису дискретних об'єктів і менше підходить для опису безупинно змінюючихся властивостей. Растрове зображення являє собою набір значень для окремих елементарних складових (осередків), воно подібно відсканованої карті або зображенні.Растрова модель оптимальна для роботи з безперервними властивостями.
Надається інформація, як правило графічно, у векторному вигляді, що дозволяє зменшити об'єм інформації і спростити операції по візуалізації. З графічними даними пов'язана текстова, таблична, розрахункова інформація, координатна прив'язка до карти місцевості, відеозображення, аудіокоментарі, БД з описом об'єктів і їх характеристик.

Відмінною рисою таких систем є наявність у їхньому складі специфічних методів аналізу просторових даних, що в сукупності із засобами введення, збереження, маніпулювання і представлення просторово-координованої інформації і складають основу технології географічних інформаційних систем, чи ГІС-технології. Саме наявність сукупності здатних генерувати нове знання специфічних методів аналізу з використанням як просторових, так і непросторових атрибутів і визначає головну відмінність та перевагу ГІС.

Унікальні переваги ГІС перед розрахунковими системами
 • Можливість обробки великіх обсягів даних:
  Графічна інформація, яка є основою будь-якої ГІС, має досить великі обєми. Таким чином ГІС з самого початку розрахована на рбробку великих обїемів інформації.
 • Викриття скритих тенденцій
  Виходячі із різнорідності зібраної інформації, Гіс має можливість викривати скриті тенденції, та звязки між на перший погляд зовсім не повязаними процесами
 • Автоматизація аналіза.
  Автоматизація аналіза та обробки різнорідних даних по території значно полегшує процес управління
 • Візуалізація
  Візуалізація: найбільшу кількість інформації (до 80 відсотків) людина отримує візуально. ГІС, побудований на графічній інформації, дає найзручніше для користувача візуальне відображення у тому числі в тривимірному виглЯді.
 • Моделювання
  Моделювання - можливість візуалізованого моделювання будь яких явищ та процесів, ретроспективний розгляд розвитку будь-яких подій.
 • Просторовий аналіз
  Набір алгоритмів, які забезпечують аналіз місця розташування , зв'язків і інших просторових відносин між просторовими об'єктами, проведення обчіслювальних операцій з геоданними, з метою отримання нової інформації
03067, м. Київ, вулиця Машинобудівна, 50Н
тел./факс: +380 44 4844322
e-mail: asd@asd-geo.com.ua