Про корпоративні ГІС
Корпорати́вна інформаці́йна систе́ма (КІС) — це інформаційна система, яка підтримує автоматизацію функцій управління на підприємстві і постачає інформацію для прийняття управлінських рішень. В ній реалізована управлінська ідеологія, яка об'єднує бізнес-стратегію підприємства і прогресивні інформаційні технології (Вікіпедія)

Інформація для підприємства на сьогодні є основним ресурсом функціонування на ринку, який забезпечує його конкурентне становище. Кожна організація в своїй діяльності користується масивами інформації, ступінь використання та впровадження яких у роботу є різним, і змінюється залежно від розвитку інформаційних систем. На початку становлення виробничої діяльності досить буде селекторних нарад, внутрішньокорпоративної телефонії і традиційних додатків для того, щоб тримати під контролем всі процеси. Але розвиток підприємства це розширення інформаційних потоків, значне збільшення як «інформаційного шуму» так і кількості дійсно необхідних та невідкладних даних.

Успішною діяльність масштабного виробництва може бути тільки в тому випадку, якщо управлінські процеси автоматизовані. Еволюція інформаційних та WEB технологій, економічний розвиток підприємств і розширення масштабу бізнесу, призвело до необхідності комплексної автоматизації діяльності - створення корпоративних інформаційних систем. КІС це відкрита інтегрована система реального часу, яка автоматизує бізнес-процеси компанії всіх рівнів і напрямків діяльності, в тому числі бізнес-процеси прийняття управлінських рішень. Слід зазначити, що дійсно значний ефект дає використання всього масиву інформації підприємства, в який включені абсолютно всі ділянки технологічної системи. Така концепція, має на увазі не тільки і не стільки процес автоматизації, скільки, в першу чергу, урахування та систематизацію всіх факторів та чинників, повне розуміння робочих процесів, створення нової структури обміну інформацією, управління знаннями та досвідом, комплексного, в масштабах всієї системи, зміни бізнес процесу. Просторова компонента в такому випадку має не аби яке значення, а беручи до уваги унікальні можливості просторових систем (розкриття скритих тенденцій, візуалізація, просторова прив'язка, великі дані, широкі можливості моделювання та ін.) саме ГІС представляються універсальною платформою для створення корпоративних систем.
Системи створені на платформа ArcGis, дозволяють централізовано зберігати і наочно працювати з усією інфраструктурою вашої компанії або території. Пошарова організація даних розмежовує інформацію з тематики, збільшує зручність роботи і дозволяє підключати дані з інших джерел. Клієнт-серверна архітектура робить можливим використання системи з будь-якого комп'ютера або планшета без установки програмного забезпечення. Розширюваний аналітичний інструментарій підвищує точність рішення задач і економить час.

Головною відмінністю корпоративної ГІС є можливість роботи в багатокористувацькому середовищі. Незалежно від того, скільки підрозділів компанії працюють, як далеко вони розташовані один від одного, яке програмне забезпечення використовують - система дозволяє одночасно редагувати, переглядати і аналізувати будь-яку інформацію, розміщену в єдиній системі просторових баз даних. Фактично розвинута корпоративна ГІС - це цифрова модель, двійник, яка не тільки збирає, надає та обробляє дані, вона моделює будь-які явища та процеси.

Базові принципи корпоративної ГІС:

- Універсальність - успішного застосовується для вирішення широкого кола різнорідних питань
- Інтелектуальність - здатна автоматизувати управлінські процеси і забезпечити прийняття оптимальних рішень
- Доступність - використовується різними категоріями користувачів в рамках своїх повноважень
- Інтегрованість - взаємодіє з іншими інформаційними та інженерними системами, консолідує, обробляє і візуалізує їх дані.
- Принцип «ГІС 5D» - працює з традиційними просторовими вимірами (3D), а також включає параметри часу та фінансів

Але в такому випадку виникає питання - чому на сьогодні більшість корпоративних інформаційних систем мають ГІС в кращому випадку, як додаток для картування та візуалізації лише деяких окремих «куточків» корпоративної будівлі? Відповідь доволі проста - обробка просторової інформації ще не так давно здійснювалася на автономних комп'ютерах, оскільки довгий час існували обмеження технічного характеру: слабке обладнання, мережі і сховища даних, висока вартість заліза, і як наслідок, обмежене коло вирішуваних завдань. А потреби в «інформатизації» стрімко росли, і місце корпоративних ІС виявилося міцно зайнято "меньш вибагливими" табличними системами, інтегрованими з системами автоматизації документообігу. Більше того, іноді, в різних підрозділах однієї компанії, для вирішення ідентичних просторових питань використовувалось різне ПО від різних виробників, з різними форматами даних, та під керівництвом різних СУБД. Взаємодія між підрозділами і фахівцями в цьому випадку будувалося не на основі загальних масивів даних, а на основі переданих документів. Тому «генеральним напрямком розвитку» була модернізація систем документообігу, створення нових корпоративних стандартів та правил.

Природно, в такому випадку, руйнувати «все что нажито непосильнім трудом» є не зовсім доцільним, тут ГІС може стати важливим доповненням, зручною платформою, яка істотно розширює можливості, фундаментом майбутньої «ідеальної системи». Зміст таких змін дуже гарно ілюструє поняття "інфраструктура просторових даних", під якою в загальному випадку розуміють територіально поділену систему збору, обробки, зберігання та надання даних, переходу від формалізованих звітів до формування єдиного інформаційного простору.

Розмірковувати про теорію можно ще дуже довго, але краще від гіпотетичних ідей перейти до конкретної реалізації. В даному випадку наша сила - в нашій слабкості. Той шлях, на який ми тільки ступили, багато хто вже пройшов, і дивлячись на більш «просунутих» колег, і використовуючи тільки кращі моделі розвитку ми, теоретично, можемо скоротити розрив, і, якщо не «наздогнати і перегнати», але, як мінімум, стати поруч.
Корпоративна ГІС
  • надає достовірний опис активів і ресурсів
  • відображає час, стан та продуктивність
  • дозволяє швидко зрозуміти ситуацію та наслідки
  • викриває приховані тенденції та створює нові знання
Корпоративна ГІС - єдиний інформаційний простір:
Колективне використання та створення єдиного сховища накопичених даних (картографія, креслення, схеми, текстові і табличні файли, документи, тощо). Принцип мультисистемної інтеграції – поєднання з іншими програмно-апаратними комплексами та системами візуалізації, з розрахунковими системами, системами обліку, та технологічного моніторингу.
Корпоративна ГІС - єдиний інформаційний масив:
Об'єднання та конвертація різнорідних даних з різних джерел, пошук та відбір необхідної інформації за допомогою штучного інтелекту, розподіл задач за рахунок одночасної обробки даних усіма учасниками процесу, сумісне використання результатів на всіх рівнях. Співставлення та порівняння, візуалізація, моделювання, інтеграція та, як наслідок - отримання нової інформації
Корпоративна ГІС - єдина інфраструктура управлінських рішень:
Підхід, який забезпечує погоджене виконання завдань користувачів та систем, рішення яких, як правило, складається з балансу відкритих та готових шаблонів. Орієнтація на дані та послуги, позиціонування інформації, як ресурсу, який використо
вується та забезпечує надання потрібної інформації потрібним людям в потрібному місці в потрібний час
Для досягнення успіху в створенні ГІС корпоративного рівня, як і будь-який інший корпоративної системи, необхідно чітко дотримуватися проектну методологію, яка описує, що, коли і як виконувати, які повинні бути результати. Компанія Esri використовує власну методологію засновану на Project Management Body of Knowledge - розробці всесвітньо відомої некомерційної організації Project Management Institute
Корпорати́вна інформаці́йна систе́ма (КІС) — це інформаційна система, яка підтримує автоматизацію функцій управління на підприємстві і постачає інформацію для прийняття управлінських рішень. В ній реалізована управлінська ідеологія, яка об'єднує бізнес-стратегію підприємства і прогресивні інформаційні технології (Вікіпедія)

Інформація для підприємства на сьогодні є основним ресурсом функціонування на ринку, який забезпечує його конкурентне становище. Кожна організація в своїй діяльності користується масивами інформації, ступінь використання та впровадження яких у роботу є різним, і змінюється залежно від розвитку інформаційних систем. На початку становлення виробничої діяльності досить буде селекторних нарад, внутрішньокорпоративної телефонії і традиційних додатків для того, щоб тримати під контролем всі процеси. Але розвиток підприємства це розширення інформаційних потоків, значне збільшення як «інформаційного шуму» так і кількості дійсно необхідних та невідкладних даних.
Успішною діяльність масштабного виробництва може бути тільки в тому випадку, якщо управлінські процеси автоматизовані. Еволюція інформаційних та WEB технологій, економічний розвиток підприємств і розширення масштабу бізнесу, призвело до необхідності комплексної автоматизації діяльності - створення корпоративних інформаційних систем. КІС це відкрита інтегрована система реального часу, яка автоматизує бізнес-процеси компанії всіх рівнів і напрямків діяльності, в тому числі бізнес-процеси прийняття управлінських рішень. Слід зазначити, що дійсно значний ефект дає використання всього масиву інформації підприємства, в який включені абсолютно всі ділянки технологічної системи. Така концепція, має на увазі не тільки і не стільки процес автоматизації, скільки, в першу чергу, урахування та систематизацію всіх факторів та чинників, повне розуміння робочих процесів, створення нової структури обміну інформацією, управління знаннями та досвідом, комплексного, в масштабах всієї системи, зміни бізнес процесу. Просторова компонента в такому випадку має не аби яке значення, а беручи до уваги унікальні можливості просторових систем (розкриття скритих тенденцій, візуалізація, просторова прив'язка, великі дані, широкі можливості моделювання та ін.) саме ГІС представляються універсальною платформою для створення корпоративних систем.
Системи створені на платформа ArcGis, дозволяють централізовано зберігати і наочно працювати з усією інфраструктурою вашої компанії або території. Пошарова організація даних розмежовує інформацію з тематики, збільшує зручність роботи і дозволяє підключати дані з інших джерел. Клієнт-серверна архітектура робить можливим використання системи з будь-якого комп'ютера або планшета без установки програмного забезпечення. Розширюваний аналітичний інструментарій підвищує точність рішення задач і економить час.Головною відмінністю корпоративної ГІС є можливість роботи в багатокористувацькому середовищі. Незалежно від того, скільки підрозділів компанії працюють, як далеко вони розташовані один від одного, яке програмне забезпечення використовують - система дозволяє одночасно редагувати, переглядати і аналізувати будь-яку інформацію, розміщену в єдиній системі просторових баз даних. Фактично розвинута корпоративна ГІС - це цифрова модель, двійник, яка не тільки збирає, надає та обробляє дані, вона моделює будь-які явища та процеси.

Базові принципи корпоративної ГІС:

- Універсальність - успішного застосовується для вирішення широкого кола різнорідних питань
- Інтелектуальність - здатна автоматизувати управлінські процеси і забезпечити прийняття оптимальних рішень
- Доступність - використовується різними категоріями користувачів в рамках своїх повноважень
- Інтегрованість - взаємодіє з іншими інформаційними та інженерними системами, консолідує, обробляє і візуалізує їх дані.
- Принцип «ГІС 5D» - працює з традиційними просторовими вимірами (3D), а також включає параметри часу та фінансів

Але в такому випадку виникає питання - чому на сьогодні більшість корпоративних інформаційних систем мають ГІС в кращому випадку, як додаток для картування та візуалізації лише деяких окремих «куточків» корпоративної будівлі? Відповідь доволі проста - обробка просторової інформації ще не так давно здійснювалася на автономних комп'ютерах, оскільки довгий час існували обмеження технічного характеру: слабке обладнання, мережі і сховища даних, висока вартість заліза, і як наслідок, обмежене коло вирішуваних завдань. А потреби в «інформатизації» стрімко росли, і місце корпоративних ІС виявилося міцно зайнято "меньш вибагливими" табличними системами, інтегрованими з системами автоматизації документообігу. Більше того, іноді, в різних підрозділах однієї компанії, для вирішення ідентичних просторових питань використовувалось різне ПО від різних виробників, з різними форматами даних, та під керівництвом різних СУБД. Взаємодія між підрозділами і фахівцями в цьому випадку будувалося не на основі загальних масивів даних, а на основі переданих документів. Тому «генеральним напрямком розвитку» була модернізація систем документообігу, створення нових корпоративних стандартів та правил.

Природно, в такому випадку, руйнувати «все что нажито непосильнім трудом» є не зовсім доцільним, тут ГІС може стати важливим доповненням, зручною платформою, яка істотно розширює можливості, фундаментом майбутньої «ідеальної системи». Зміст таких змін дуже гарно ілюструє поняття "інфраструктура просторових даних", під якою в загальному випадку розуміють територіально поділену систему збору, обробки, зберігання та надання даних, переходу від формалізованих звітів до формування єдиного інформаційного простору.

Розмірковувати про теорію можно ще дуже довго, але краще від гіпотетичних ідей перейти до конкретної реалізації. В даному випадку наша сила - в нашій слабкості. Той шлях, на який ми тільки ступили, багато хто вже пройшов, і дивлячись на більш «просунутих» колег, і використовуючи тільки кращі моделі розвитку ми, теоретично, можемо скоротити розрив, і, якщо не «наздогнати і перегнати», але, як мінімум, стати поруч.


Корпоративна ГІС
  • надає достовірний опис активів і ресурсів
  • відображає час, стан та продуктивність
  • дозволяє швидко зрозуміти ситуацію та наслідки
  • викриває приховані тенденції та створює нові знання
Корпоративна ГІС - єдиний інформаційний простір:
Колективне використання та створення єдиного сховища накопичених даних (картографія, креслення, схеми, текстові і табличні файли, документи, тощо). Принцип мультисистемної інтеграції – поєднання з іншими програмно-апаратними комплексами та системами візуалізації, з розрахунковими системами, системами обліку, та технологічного моніторингу.
Корпоративна ГІС - єдиний інформаційний масив:
Об'єднання та конвертація різнорідних даних з різних джерел, пошук та відбір необхідної інформації за допомогою штучного інтелекту, розподіл задач за рахунок одночасної обробки даних усіма учасниками процесу, сумісне використання результатів на всіх рівнях. Співставлення та порівняння, візуалізація, моделювання, інтеграція та, як наслідок - отримання нової інформації
Корпоративна ГІС - єдина інфраструктура управлінських рішень:
Підхід, який забезпечує погоджене виконання завдань користувачів та систем, рішення яких, як правило, складається з балансу відкритих та готових шаблонів. Орієнтація на дані та послуги, позиціонування інформації, як ресурсу, який використо
вується та забезпечує надання потрібної інформації потрібним людям в потрібному місці в потрібний час
Для досягнення успіху в створенні ГІС корпоративного рівня, як і будь-який інший корпоративної системи, необхідно чітко дотримуватися проектну методологію, яка описує, що, коли і як виконувати, які повинні бути результати. Компанія Esri використовує власну методологію засновану на Project Management Body of Knowledge - розробці всесвітньо відомої некомерційної організації Project Management Institute
м.Київ, провулок Бехтеревський, 4-Б
тел./факс: +380 44 4844322
e-mail: asd@asd-geo.com.ua